קופצים ומאושרים עד השמיים!…

הילדים בבית סנהדריה התחדשו השבוע בטרמפולינה ענקית שהוצבה במרפסת הירוקה של הקומה השניה.

את הטמפולינה יחד עם עוד משחקי קופסא ושולחן מגוונים קנינו באמצעות שובר מתנה שקיבלנו מעמותת ׳ילדים בסיכוי׳ שיצאו במיזם מיוחד לסייע בחירום-קורונה לכלל הצוותים בפנימיות ביצירת סביבה מוגנת ותעסוקה מגוונת לאורך כל היום עבור החניכים.

שובר המתנה הוא תרומת ג'וינט אשלים, חברת מייקרוסופט וילדים בסיכוי, בשיתוף פעולה עם האגף החוץ ביתי במשרד הרווחה.

המדריך משה התקין והילדים כולם מקפצים, מזיעים ומאושרים!