הנשמה לשירותים החברתיים!

עם התמשכותה של שביתת העו"סים בישראל, הנהלת בית סנהדריה, הצוות הטיפולי והחניכים מבקשים לחזק ולתמוך בידיהם השובתות של העו״סיות והעו״סים הנפלאים בישראל, וקוראים לכם: חזקו ואמצו!

המעצבת היצירתית שלנו הכינה סטיקרים של הזדהות עם המאבק והפצנו אותם לכל ידידינו ברשתות החברתיות…

מי כמונו, מכירים ומוקירים את מלאכת הקודש שלכם, ומצטרפים מכל הנשמה לזעקתכם: הנשמה לשירותים החברתיים!