להלן תוכנית פעילות פנימיית בית סנהדריה בימי חופשת הפסח לאור התפשטות נגיף הקורונה.
התוכנית גובשה בהתייעצות עם כלל הגורמים המעורבים בפעילות הפנימייה ובהתאם לנהלים ודרישות הפיקוח במשרד הרווחה

חופשת הפסח – בהתאם לסדרת הנחיות משרד הרווחה ולאחר התייעצויות שנערכו עם כלל אנשי הצוות שכללו בחינת מסוגלות ויכולת החניכים ומשפחותיהם לאפשר שהייה בריאה ובטוחה לפרק זמן ממושך בבית לאורך ימי החופשה.

על סמך הכרותינו עם המשפחות, אנו סבורים כי חלק גדול של החניכים יעמדו בשהיה רצופה במסגרת זמן סבירה של עד שבועיים בבית המשפחה. משכך, בחרנו לוותר על האפשרות שהוצעה לנו ע"י הפיקוח להגדיל את חופשת הפסח לתקופה של 24 ימים (בין ה 26.3- . ועד ל 20.4- ) וביקשנו להיצמד לתאריכי החופשה כפי המתוכנן ב'לוח חופשות' המקורי ששלחנו ללשכות בתחילת השנה.

כלומר: באופן כללי, חניכי הפנימייה יצאו לחופשת הפסח שתחל בעז"ה ביום רביעי הקרוב, ז' ניסן – 1 אפריל, ותסתיים עם שובם ביום חמישי כ"ב בניסן – 16 באפריל.

להורדת המסמך שהופץ >>